Descripció

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL CONCURS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE FISCALITZACIÓ, QUE SERVIRAN COM A BASE ALS INFORMES QUE EMETRÀ EL TRIBUNAL DE COMPTES, DE LES LIQUIDACIONS DELS COMPTES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2020 I 2021, RESPECTIVAMENT, DELS ENS SEGÜENTS:

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES, RAONADOR DEL CIUTADÀ, CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL, CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA, ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONS ESPORTIVES I DE MUNTANYA, FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT D'ANDORRA, INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS, SERVEI ANDORRÀ D'ATENCIÓ SANITÀRIA I UNIVERSITAT D’ANDORRA, RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA, SA I RAMADERS D’ANDORRA, SA, COL·LEGIS M. JANER I SAGRADA FAMÍLIA I COL·LEGI SANT ERMENGOL.


Data límit presentació ofertes

05/01/2021 13:30h


Data obertura d'ofertes

07/01/2021 9:30h


Lloc obertura d'ofertes

Seu Tribunal de Comptes


Data publicació al BOPA

02/12/2020Petició de documentació: