Descripció

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL CONCURS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE FISCALITZACIÓ, QUE SERVIRAN COM A BASE ALS INFORMES QUE EMETRÀ EL TRIBUNAL DE COMPTES, DE LES LIQUIDACIONS DELS COMPTES CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2019,DELS ENS SEGÜENTS:

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES, RAONADOR DEL CIUTADÀ, AUTORITAT FINANCERA ANDORRANA, CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL, CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA, ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONS ESPORTIVES I DE MUNTANYA, FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT D'ANDORRA, INSTITUT D’ESTUDIS ANDORRANS, SERVEI ANDORRÀ D'ATENCIÓ SANITÀRIA I UNIVERSITAT D’ANDORRA, RÀDIO I TELEVISIÓ D’ANDORRA, SA I RAMADERS D’ANDORRA, SA, COL·LEGIS M. JANER I SAGRADA FAMÍLIA I COL·LEGI SANT ERMENGOL.


Data límit presentació ofertes

27/05/2020 15h


Data obertura d'ofertes

28/05/2020 9:30h


Lloc obertura d'ofertes

Tribunal de Comptes


Data publicació al BOPA

12/5/2020


Petició de documentació: